ДРУГИЙ ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК У ЖУРAВЦI

Парафіянин УПЦ купив для лікарні апарат штучної вентиляції легенів ...У Прилуцькiй мiськiй лiкарнi померла друга журавчанка iз числа госпіталізованих до інфекціного відділення – контактна родичка iнфiкованої родини, у якiй стався перший летальний випадок (жiнка з iнвалiднiстю). Глибокi спiвчуття родинi.


Решта журавчан з пiдтвердженим covid-19 перебувають на стацiонарному лiкуваннi в Прилуках. Установлено коло контактних осiб, у селi органiзовуються дезiнфекцiйнi заходи та робота КПП.


Як наголошує начальник робiт з лiквiдацii HC в районi В. Левадний, органи мiсцевого самоврядування Журавки i Варви – осередкiв зараження, на разi мають докласти максимум зусиль для встановлення якнайповнiшого перелiку контактних осіб для контролю та самоiзоляцiї, щоб локалiзувати джерела поширення.